Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị vừa đề xuất nghiên cứu khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu 1/2000 tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

  • Bất động sản Lâm Đồng sẽ diễn biến ra sao trong thời gian tới?

Một dự án tại Lâm Đồng (ảnh minh họa)

Ngày 20/6/2022, UBND thành phố Bảo Lộc phát đi Công văn số 1201/UBND-VP chỉ đạo giải quyết đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị về việc nghiên cứu khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu 1/2000 tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, UBND thành phố Bảo Lộc giao phòng Tài chính-Kế hoạch là đầu mối, phối hợp với phòng Quản lý đô thị làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị để chuẩn bị nội dung, đề xuất thời gian làm việc với UBND thành phố và các sở, ngành có liên quan về việc tiếp nhận, sử dụng kinh phí tài trợ, tổ chức lập quy hoạch xây dựng, đô thị trên địa bàn.

Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, định hướng quy hoạch chung và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040 và nhu cầu kinh phí hiện nay của địa phương.

UBND thành phố Bảo Lộc đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị cử đầu mối liên hệ, phối hợp làm việc với phòng Tài chính-Kế hoạch và các phòng ban, đơn vị liên quan, để UBND thành phố sớm có kết quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2022.

Trước đó, ngày 7/6/2022, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) có văn bản số 1787/HUD-ĐT gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại thành phố Bảo Lộc.

Tại văn bàn này, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị (doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng) cho biết, hiện đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc hiện đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị được phê duyệt. Đồng thời tỉnh Lâm Đồng đang rà soát danh mục các khu vực cần lập quy hoạch để kêu gọi tài trợ kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Vì vậy, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị đề xuất được nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu nhà ở sinh thái kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, quy mô từ 100 – 300 ha, làm cơ sở để đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và bổ sung vào danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để kêu gọi đầu tư.

  1. Bảo Lộc sẽ khai lập quy hoạch tại những khu vực nào?

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 20/6/2022, UBND thành phố Bảo Lộc phát đi Công văn số 1198/UBND-QLĐT gửi Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc rà soát, xây dựng Kế hoạch lập quy hoạch, lập danh mục dự án quy hoạch xây dựng, đô thị và Kế hoạch kinh phí từ ngân sách nhà nước.

UBND thành phố Bảo Lộc cho biết, sau khi đồ án quy hoạch chung được duyệt thành phố sẽ tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung 6 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại các phường và điều chỉnh 5 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã tại các xã cho phù hợp với định hướng quy hoạch chung.

Cụ thể, thành phố sẽ thực hiện 6 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại 6 phường với tổng diện tích 6.647ha, quy mô dân số khoảng 100 nghìn người.

Trong đó diện tích đã thực hiện quy hoạch phân khu đô thị là 3.936,9ha; diện tích thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị là 465,2ha; diện tích thực hiện quy hoạch phân khu đô thị (lập mới) là 1.395,2ha; diện tích thực hiện quy hoạch phân khu đô thị (theo dự án đầu tư) là 1.315ha.

Song song với đó, thành phố Bảo Lộc cũng sẽ thực hiện lập điều chỉnh 5 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã với tổng diện tích 16.668,16ha, quy mô dân số khoảng 59 nghìn người.

NGUỒN : CAFELAND