Đây là yêu cầu của Bộ Xây dựng đối với Đồ án Quy hoạch chung TP. Bảo Lộc và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040…

 

TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 170 phản hồi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Quy hoạch chung TP. Bảo Lộc và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040 với nhiều nội dung cần bổ sung, rà soát.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng làm rõ cơ sở đề xuất, sự phù hợp về quy mô, phạm vi ranh giới TP. Bảo Lộc và vùng phụ cận (có phần lớn rừng phòng hộ) với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến 2035, tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt.

Rà soát nội dung Đồ án Quy hoạch đảm bảo tuân thủ theo tính chất đô thị và phù hợp với định hướng phát triển tại Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng, lưu ý về cơ sở để xác định tính chất là đô thị tỉnh lỵ, đô thị thông minh.

UBND tỉnh Lâm Đồng cần đánh giá hiện trạng TP. Bảo Lộc cũng như với vùng phụ cận, bổ sung trích dẫn nguồn dữ liệu chính xác; đánh giá đầy đủ về tác động của biến đổi khí hậu đối với phát triển đô thị, bổ sung đánh giá về quy hoạch và thực hiện quy hoạch nông thôn.

Lưu ý không thực hiện “cập nhật”, “tích hợp” các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, ý tưởng đầu tư chưa đảm bảo điều kiện về pháp lý; tránh hợp thức hóa các dự án vi phạm (nếu có).

Đối với các khu vực thuộc đối tượng đang thanh tra, kiểm tra phải căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cần rà soát nội dung Đồ án Quy hoạch đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, cũng như các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lưu ý về chỉ tiêu đất dân dụng bình quân toàn đô thị (đến 100m2/người) và mật độ dân số bình quân toàn đô thị trên diện tích đất dân dụng cần có luận chứng, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển đô thị loại I-II.

Rà soát đảm bảo định hướng quy hoạch phát triển giao thông; quy hoạch mạng lưới đường sắt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2021.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cho rằng, nhiệm vụ quy hoạch được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 1364 (ngày 05/7/2018), đồ án quy hoạch được lập chưa đảm bảo tiến độ theo quy định, các số liệu chưa cập nhật nên ảnh hưởng đến các dự báo và phương án quy hoạch.

Trước đó, vào tháng 11/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt đồ án Quy hoạch chung TP. Bảo Lộc và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040.

Theo đồ án, phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích tự nhiên 59.771ha. Bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của TP. Bảo Lộc (06 phường, 05 xã) và vùng phụ cận thuộc huyện Bảo Lâm (gồm 05 xã: Lộc An, Lộc Tân, Lộc Thành, Lộc Nam, Tân Lạc).

Ranh giới lập quy hoạch được giới hạn: Phía Đông giáp huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; Phía Tây giáp huyện Đạ Tẻh và huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng; Phía Nam giáp huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Phía Bắc giáp các xã còn lại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo đến năm 2030, dân số đô thị khoảng 257.900 người, trong đó, nội thành là 135.700 người, ngoại thành và vùng phụ cận 122.200 người. Đến năm 2040, dân số đô thị khoảng 320.000 người, trong đó, nội thành là 168.000 người, ngoại thành và vùng phụ cận 152.000 người.

Về quy mô diện tích, năm 2030: Đất xây dựng đô thị khoảng 3.800ha. Trong đó, đất dân dụng khoảng 2.000ha. Năm 2040: Đất xây dựng đô thị khoảng 4.800ha. Trong đó, đất dân dụng khoảng 2.500ha.

Đồ án quy hoạch nhằm phát triển TP. Bảo Lộc trở thành đô thị loại II vào năm 2025 và tiếp tục xây dựng thành phố tiệm cận tiêu chuẩn loại I vào năm 2040, theo xu hướng quy mô tương đương tỉnh lỵ.

Đồng thời, xây dựng TP. Bảo Lộc trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. Là đô thị hạt nhân phía Nam tỉnh Lâm Đồng; trung tâm kết nối giao thương của vùng tỉnh với vùng TP.HCM, vùng Tây Nguyên và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Bảo Lộc sẽ phát triển thành trung tâm Dịch vụ – Thương mại hỗ hợp; Trung tâm nông nghiệp chuyên canh theo hướng công nghệ cao; Trung tâm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cấp vùng và quốc gia; Trung tâm kiểm định hàng hóa và xuất nhập khẩu cấp vùng; Sản xuất vật liệu mới; Chế biến dược liệu; Công nghiệp chế biến sâu sản phẩm từ khai khoáng…

NGUỒN: VNECONOMY