SGROUP THÀNH LẬP QUỸ ĐỨC TRÍ (CSR)
Bước vào Tháng Ngâu Âm Lịch, Công Ty SGROUP chính thức thành lập Quỹ Đức Trí để cam kết phụng sự bằng cả trái tim và đóng góp Trách Nhiệm cho Xã Hội.
Cứ mỗi giao dịch thành công từ các bạn nhân viên công ty, SGroup sẽ trích ra 1.000.000 đồng vào Quỹ Đức Trí.
Trong lần đầu tiên tổng kết 6 tháng 2023, Quỹ Đức Trí đã ghi nhận số tiền 35 Triệu giải ngân các hạng mục sau:
1. Xây cầu vùng xa ở Nghệ An – 20.000.000đ.
2. Tặng xe đạp học sinh vùng sâu – 5.000.000đ.
3. Đóng góp Quỹ Trẻ Mồ Côi Quận 2 – 10.000.000đ
Cám ơn tất cả các bạn Nhân Viên SGroup đã cống hiến và nỗ lực bán hàng hết mình. Mỗi nỗ lực của các bạn là một phần nhỏ giúp chúng ta xây dựng và phát triển Quỹ Đức Trí ngày càng lớn mạnh hơn.
Chúc Em Trang Nguyen sẽ trực tiếp giải ngân Quỹ Đức Trí tận tay đến đúng nơi, đúng người, đúng chỗ.
16.08.2023 – Ngày thành lập Quỹ Đức Trí của SGroup.